ANBI

 • Officiële ANBI-status

  Vanaf 1 januari 2014 zijn er nieuwe voorwaarden voor een ANBI, die op deze pagina nader worden beschreven en uitgelegd.

  De stichting is ingeschreven als Stichting Zorg en Onderwijs Nu. We verwijzen in onze artikelen regelmatig naar ZON of ZON-groep als afkorting voor de volledige naam van onze Stichting. Ons RSIN/fiscaal nummer is 851317388. 

  Onze Stichting is ingeschreven in de KVK op het adres Gemeynte 33, 4631MG te Hoogerheide wat tevens ons postadres is. De activiteiten van onze Stichting vinden plaats op de OBS De Kreek, Hinkelenoord 14, 4617 NC te Bergen op Zoom, Algemene School Oost, Burgemeester Blomlaan 2, 4624 GA te Bergen op Zoom en op de OBS de Rode Schouw, Rode Schouw 87, 4661 VE te Halsteren. Dit zijn onze bezoekadressen.

  De doelstelling van de Stichting ZON staan beschreven op deze website onder “Overzicht en onze missie” op de startpagina van deze site. Het actuele beleidsplan wordt momenteel aangepast aan de eisen die daar sinds 1 januari 2014 aan worden gesteld. In basis kunnen we hier melden dat de werkzaamheden die de Stichting verricht zijn beschreven onder “Overzicht en onze missie” op de startpagina van deze site en dat wij de kosten voor het opstarten van de dagbesteding financieren met steun van het NSGK, handicap.nl en giften van particulieren en particuliere initiatieven. De clienten betalen de zorg vanuit de AWBZ in de vorm van Zorg In Natura (ZIN) of een PersoonsGebonden Budget (PGB). Het vermogen wordt beheerd en besteed door het gezamenlijke bestuur en de penningmeester draagt de zorg voor de dagdagelijkse financiën.

  De functies en namen van de bestuurders staan beschreven op deze website onder “Team“. Geen enkele van de bestuurders ontvangt voor zijn of haar inzet een salaris of een vergoeding om alle inkomsten volledig ten goede te laten komen aan de gehandicapte kinderen. De begeleiders in loondienst van de Stichting ontvangen een salaris conform de CAO Gehandicaptenzorg.

  Ondanks dat de Stichting in 17 januari 2012 is opgericht, zijn er in 2012 nagenoeg geen uitgaven of inkomsten gegenereerd. De oprichtingskosten en andere kosten zijn gedragen door de initiatiefnemers en als renteloze leningen ter beschikking gesteld aan de Stichting. Details zijn opvraagbaar bij penningmeester@zorgonderwijsnu.nl. Voor een verslag van de activiteiten verwijzen we naar onze “Nieuws” sectie op de website. In 2013 heeft de Stichting inkomsten uit fondsen verworven en is begonnen met het inrichten van de dagopvang en vanaf december 2013 zijn de verzorgende activiteiten gestart aan onze cliënten.  

  Jaarverslagen